Elállási nyilatkozat

– minta –

Alulírott __________________________________________ (név és azonosító adatok) kijelentem, hogy a köztem és a RIOLIT BOR Kft. között az alábbi termékek ___________________ (termékek név és típus szerinti megjelölése) adásvétele tárgyában _____________-kor (szerződéskötés dátuma) ___________________ azonosító számon (megrendelés, vagy egyéb nyilvántartási szám megjelölése) létrejött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján, a jelen nyilatkozatommal elállok.

Nyilatkozat kelte: __________________ (hely, időpont);

__________________

nyilatkozattevő fogyasztó nevének nyomtatott betűvel

__________________

fogyasztó aláírása